Eterično olje šetraja, 3 ml

8,00 

Sestavine: 100 % naravno in čisto eterično olje šetraja (lat. Satureja montana)

Parno destilirano

Rastišče rastline: Istra, Slovenija

Leto predelave: 2020

Share

100 % čisto. Ne vsebuje nobenih dodatkov.

100% naravno. Vse v procesu pridelave eteričnega olja poteka na naraven način.

Moč naravnih sestavin: eterično olje vsebuje v olju topne učinkovine; z največjim deležem so: para cimen, karvakrol, gama terpinen, beta kariofilen. V celotni kemijski sestavi eteričnih olj je možna tudi prisotnost alergenov: karvakrol, linalool.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

Eterično olje se vedno uporablja le dovolj razredčeno in samo za zunanje potrebe. Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite alergijsko reakcijo!

Če spadate v eno od občutljivejših skupin, kot npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere ali ste pod zdravniškim nadzorom bodite pri uporabi eteričnega olja še posebej previdni. Pred kakršnokoli uporabo eteričnih olj za terapevtske namene se vedno posvetujte z zdravnikom.

Delovanje:

– Očisti in neguje aknasto kožo,
– Antibakterijsko, blago antiseptično,
– Poživljajoče in osvežujoče.

Nasveti za uporabo:

• V izparilniku: 1-2 kapljici samostojno ali v mešanici,
• V kopeli: do 3 kapljice,
• Za obkladke in obloge: do 2 kapljici na 500 ml tekočine,
• Masaže in kožni nanosi: do 5 kapljic na 20 ml osnovnega olja,
• Za pripravo domače kozmetike (mila, kreme,..).
POMEMBNO: Pri nanosu na kožo brez izpiranja koncentracija eteričnega olja v končnem produktu ne sme presegati 0,1% oz. 0,5% pri produktih, ki jih izperemo.

* Opozorilo:

Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest. Podatki so informativne narave in ne predstavljajo zdravstvene informacije in jih vedno uporabljate na lastno odgovornost. Pred eventuelno uporabo hidrolatov za terapevtske namene, se posvetujte z zdravnikom.

Shranjevanje:

Obvezno hranite izven dosega otrok! Hranite na temperaturi do 25 stopinj.

O destilaciji šetraja:

Vrsta destilacije: Parna destilacija (destilator iz nerjavečega materiala).
Uporabljeni deli rastline: Sveži zgornji del rastline.
Čas žetve: Zgodnja pomlad do pozne jeseni.

Previdnostni ukrepi pri uporabi:

Vedno se uporablja dovolj razredčeno! Samo za zunanjo uporabo! Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite za alergijsko reakcijo!
V kolikor spadate v eno od občutljivejših skupin, kot npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere, ali ste pod zdravniškim nadzorom, glede uporabe eteričnega olja bodite še posebej previdni. Za kakršno koli eventuelno uporabo eteričnih olj za terapevtske namene, se vedno posvetujte z zdravnikom.
Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest in so informativne narave. Uporabljate jih na lastno odgovornost.

Nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Nevarno
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroca draženje kože. H317 Lahko povzroci alergijski odziv kože.
H319 Povzroca hudo draženje oci. H335 Lahko povzroci draženje dihalnih poti.
P210 Hraniti loceno od vrocine, vrocih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.
P280 Nositi zašcitne rokavice/ zašcitno obleko/zašcito za oci/zašcito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati kožo z vodo/prho.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih imate in ce to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Analize & Poročila

Za Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka in druge kemijske analize izdelka nam lahko pišete na info@histriabotanica.si

Zaenkrat še ni mnenj.

Vpišite mnenje

Be the first to review “Eterično olje šetraja, 3 ml”

  • Domov
  • Trgovina
  • O hidrolatih
  • Rastline
  • Kje kupiti

Košarica