Eterično olje melise, 3m

Eterično olje melise, 3 ml

24,00 

Sestavine: 100 % naravno in čisto eterično olje melise (lat. Melissa Officinalis)

Parno destilirano

Rastišče rastline: Istra, Slovenija

Leto predelave: 2018

Ni na zalogi

Share

100 % čisto. Ne vsebuje nobenih dodatkov.

100 % naravno. Vse v procesu pridelave eteričnega olja poteka na naraven način.

Moč naravnih sestavin: eterično olje vsebuje v olju topne učinkovine; z največjim deležem so: beta kariofilen, geranial, neral, germakren D, kariofilen oksid. V celotni kemijski sestavi eteričnih olj je možna tudi prisotnost alergenov: citral, geraniol, citronelol, linalool.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

Eterično olje se vedno uporablja le dovolj razredčeno in samo za zunanje potrebe. Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite alergijsko reakcijo!

Če spadate v eno od občutljivejših skupin, kot npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere ali ste pod zdravniškim nadzorom bodite pri uporabi eteričnega olja še posebej previdni. Pred kakršnokoli uporabo eteričnih olj za terapevtske namene se vedno posvetujte z zdravnikom.

Delovanje:

– Pomirja razdraženo kožo,
– Sprošča in pomirja,
– Primerno za občutljivo kožo,
– Preprečuje draženje in rdečico kože.

Nasveti za uporabo:

• V izparilniku: 1-2 kapljici samostojno ali v mešanici,
• V kopeli: do 3 kapljice,
• Za obkladke in obloge: do 2 kapljici na 500 ml tekočine,
• Masaže in kožni nanosi: do 5 kapljic na 20 ml osnovnega olja,
• Za pripravo domače kozmetike (mila, kreme,..).
POMEMBNO: Pri nanosu na kožo brez izpiranja koncentracija eteričnega olja v končnem produktu ne sme presegati 0,1% oz. 0,5% pri produktih, ki jih izperemo.

* Opozorilo:

Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest. Podatki so informativne narave in ne predstavljajo zdravstvene informacije in jih vedno uporabljate na lastno odgovornost. Pred eventuelno uporabo hidrolatov za terapevtske namene, se posvetujte z zdravnikom.

Shranjevanje:

Obvezno hranite izven dosega otrok! Hranite na temperaturi do 25 stopinj.

O destilaciji melise:

Vrsta destilacije: Parna destilacija (destilator iz nerjavečega materiala).
Uporabljeni deli rastline: Sveži zgornji del rastline (listi). Po žetvi takoj destilirani.
Čas žetve: od maja do septembra.

Previdnostni ukrepi pri uporabi:

Eterično olje vedno uporabljajte dovolj razredčeno in le za zunanjo uporabo! Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite na alergijsko reakcijo! Če spadate v eno od občutljivejših skupin, kot so npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere, ali ste pod zdravniškim nadzorom, bodite pri uporabi eteričnega olja bodite še posebej previdni. Pri uporabi eteričnih olj za terapevtske namene se vedno posvetujte z zdravnikom!
Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest in so informativne narave. Uporabljate jih na lastno odgovornost.

Nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Nevarno
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Analize & Poročila

Za Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka in druge kemijske analize izdelka nam lahko pišete na info@histriabotanica.si

Zaenkrat še ni mnenj.

Vpišite mnenje

Be the first to review “Eterično olje melise, 3 ml”

  • Domov
  • Trgovina
  • O hidrolatih
  • Rastline
  • Kje kupiti

Košarica