Eterično olje ciprese, 3 ml

8,00 

Sestavine: 100 % naravno in čisto eterično olje ciprese (lat. Cupressus sempervirens)

Parno destilirano

Rastišče rastline: Istra, Slovenija

Leto predelave: 2020

Share

100 % čisto. Ne vsebuje nobenih dodatkov.

100 % naravno. Vse v procesu pridelave eteričnega olja poteka na naraven način.

Moč naravnih sestavin: eterično olje vsebuje v olju topne učinkovine; z najvišjim deležem so: alfa pinen, delta3 karen. Pri kompleksni kemijski sestavi eteričnih olj je možna tudi prisotnost alergenov: limonene in linalool.

Previdnostni ukrepi pri uporabi

Eterično olje se vedno uporablja le dovolj razredčeno in samo za zunanje potrebe. Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite alergijsko reakcijo!

Če spadate v eno od občutljivejših skupin, kot npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere ali ste pod zdravniškim nadzorom bodite pri uporabi eteričnega olja še posebej previdni. Pred kakršnokoli uporabo eteričnih olj za terapevtske namene se vedno posvetujte z zdravnikom.

Delovanje:

• Pospešuje prekrvavitev,
• Proti utrujenim nogam in stopalom,
• Nega aknaste kože,
• Zapira odprte pore,
• Blago antiseptično.

Nasveti za uporabo:

• V izparilniku: 1-2 kapljici samostojno ali v mešanici,
• V kopeli: do 3 kapljice,
• Za obkladke in obloge: do 2 kapljici na 500 ml tekočine,
• Masaže in kožni nanosi: do 5 kapljic na 20 ml osnovnega olja,
• Za pripravo domače kozmetike (mila, kreme,..).
POMEMBNO: Pri na nosu na kožo brez izpiranja koncentracija eteričnega olja v končnem produktu ne sme presegati 1%.

Shranjevanje:

Obvezno hranite izven dosega otrok! Hranite na temperaturi do 25 stopinj.

O destilaciji ciprese:

Vrsta destilacije: Parna destilacija (destilator iz nerjavečega materiala).
Uporabljeni deli rastline: Sveži listi na manjših vejicah.
Čas žetve: Celo leto.

* Opozorilo:

Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest. Podatki so informativne narave in ne predstavljajo zdravstvene informacije in jih vedno uporabljate na lastno odgovornost. Pred eventuelno uporabo hidrolatov za terapevtske namene, se posvetujte z zdravnikom.

Previdnostni ukrepi pri uporabi:

Vedno se uporablja dovolj razredčeno! Samo za zunanjo uporabo! Pred prvo uporabo vedno naredite kožni test in preverite za alergijsko reakcijo!
V kolikor spadate v eno od občutljivejših skupin, kot npr. majhni otroci, nosečnice, doječe matere, ali ste pod zdravniškim nadzorom, glede uporabe eteričnega olja bodite še posebej previdni. Za kakršno koli eventuelno uporabo eteričnih olj za terapevtske namene, se vedno posvetujte z zdravnikom.
Področja in načini uporabe so povzeti iz knjig ali referenčnih strokovnih spletnih mest in so informativne narave. Uporabljate jih na lastno odgovornost.

Nevarnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Opozorilna beseda: Nevarno
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P261 Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Analize & Poročila

Za Poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka in druge kemijske analize izdelka nam lahko pišete na info@histriabotanica.si

Zaenkrat še ni mnenj.

Vpišite mnenje

Be the first to review “Eterično olje ciprese, 3 ml”

  • Domov
  • Trgovina
  • O hidrolatih
  • Rastline
  • Kje kupiti

Košarica