SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »MELISA«

 

Uvodne določbe

 1. člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Jana Bergant, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Partizanska 2f, 6000 Koper (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra bo potekala v času od 25.3.2016 do 2.4.2016.

 

Sodelovanje v nagradni igri

 1. člen

V nagradni igri se sodeluje na način, da udeleženec napiše svoj komentar na spletni stran Histria Botanica www.histriabotanica.si , v rubriki Blog, pod objavo prispevka Melisa (lat. Melissa officinalis) objavljenega  dne 25.3.2016, in sicer na temo:

 • »Kako že uporabljate hidrolat melise« – se pravi, da hidrolat melise že uporabljate in želite deliti svojo izkušnjo

in/ali

 • »Kako uporabljati hidrolat melise« – ko želite nasvet glede na vaših potreb, kako bi lahko najučinkoviteje uporablja hidrolat melise.

Šteje se, da je udeleženec  objavil svoj komentar na spletni strani  https://www.histriabotanica.si/?p=1553#more-1553 v času poteka te nagradne igre oddal svoj komentar in ob tem vnesel svoje ime in e-naslov (i) sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in (ii) se strinja oz. dovoljuje, v primeru, da postane nagrajenec, javno objavo imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.histriabotanica.si  in po potrebi tudi v drugih medijih.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat (v primeru ponovnega žreba, se udeležence izloči in žreb ponovi).

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri.

 

Nagrade

 1. člen

V okviru nagradne igre bo podeljenih 5 nagrad:

 1. nagrada: 2x hidrolat melise Histria Botanica 500 ml, 1x hidrolat melise Histria Botanica 30 ml, 1x eterično olje melise Histria Botanica 3 ml;
 2. nagrada: 1x hidrolat melise Histria Botanica 500 ml, 1x eterično olje melise Histria Botanica 3 ml;
 3. nagrada: 1x hidrolat melise Histria Botanica 500 ml, 1x hidrolat melise Histria Botanica 30 ml;
 4. nagrada: 1x hidrolat melise Histria Botanica 500 ml;
 5. nagrada: 1x hidrolat melise Histria Botanica 30 ml.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

 

Potek žrebanja

 1. člen

Vodi se zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti navedbe glede datuma, uri in kraju žrebanja, izžrebancih oz. nagrajencih.

Organizator se zavezuje, da je izvedba žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Organizator bo v žrebanje uvrstil sodelujoče, ki so do 2.4.2016 do 23:59 ure oddali izjavo o sodelovanju v nagradni igri skladno z določbami 2. člena. Odločitve organizatorja  glede morebitne izločitve sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. Odločitve se zapišejo v zapisnik.

Žrebanje, ki se bo izvedlo na sedežu organizatorja nagradne igre najkasneje v 15-ih delovnih dnevih po zaključku nagradne igre. Žrebanje ni javno. Žrebanje bo izvedeno z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

 1. člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Ime in priimek nagrajenca bosta objavljena na spletni strani www.histriabotanica.si in/ali na Facebook strani Histria Botanica.

 1. člen

Nagrajenci bodo prejeli nagrado po pošti na naslov, ki so ga navedli, najkasneje v 5 delovnih dneh od datuma žrebanja oziroma, ko sporočijo svoje podatke za dostavo nagrade. V primeru, da nagrajenec odkloni prevzem nagrade, se ne izžreba novi, nadomestni nagrajenec.

 

Varstvo osebnih podatkov

 1. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, e-naslov, naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji). Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

 

Ostale določbe

 1. člen

Ker vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR, se ne všteva v davčno osnovo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja dohodnino.

 1. člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hranijo dve leti v prostorih organizatorja. Vsa dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih) se hrani v skladu z veljavnimi računovodskimi predpisi. Po preteku predpisanih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 1. člen

Organizator si pridržuje pravico odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila), odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 25.3.2016. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.histriabotanica.si. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.histriabotanica.si.

 

Koper, 25.3. 2016                                                           Jana Bergant, dopolnilna dejavnost na kmetiji

Share